Hadis Çeşitleri Nelerdir?
15 Mayıs 2024 Çarşamba

Hadis Çeşitleri Nelerdir?

Hadis çeşitleri; Allah Rasulunun (S. A. V.) söylediği sözler, davranışları, görüp sessiz kaldığı hal ve davranışlar, Allah Rasulunun (S. A. V.) yaradılış özellikleri ve huy ve ahlakıyla ilgili bilgilerin hepsine hadis denir.

Sözlükte sünnet kelimesi yol ve gidişat anlamlarına gelmektedir. Sünnet "Allah Rasulunun (S. A. V.) uyguladığı fiiller " manasında, hadis ise "Allah Rasulunun (S. A. V.) söylemiş olduğu söz" manalarında kullanılmışsa da günümüzde sünnet Allah Rasulunun (S. A. V.) sözleri ve fiilleri, gördüğü ve duyduğu, susarak onayladığı olayların tamamını anlatan bir terim olmuştur. Bu tanım usulcülere göre sünnetin tarifidir. Hadisçiler ise hadis ile sünneti aynı şekilde tanımlarlar ve eş anlamı olarak kullanırlar.

Hadisin yapısı

Hadis iki ana bölümden oluşmaktadır; Sened ve metin.

Sened; ravilerin isim zinciridir.

Metin; hadisin anlatıldığı asıl kısmıdır.

Hadis çeşitleri

Kabul veya red açısından
 • Makbul Hadis
 • Merdud Hadis
Makbul hadis; ravisinin doğruluğu ve eminliği kabul edilmiş olan ve kendisiyle amel etmeyi gerektiren hadistir.

Merdud hadis; ravisinin doğruluğu ve eminliği konusunda eksiklik olan ve kendisiyle amel etmeyi gerektirmeyen hadistir.

Amel edilip edilmemesi konusunda karar verilemeyen hadisler de merdud hadistir.

Ravi sayısı açısından hadis çeşitleri
 • Mütevatir Hadis
 • Ahad Hadis
 • Meşhur Hadis
Mütevatir hadis; yalan üzerinde birleşmeleri mümkün olmayan raviler topluluğunun, kendisi gibi yalan üzere birleşmesi mümkün olmayan başka bir ravi topluluğuna naklettiği, işitmeye ve görmeye dayanan hadistir. Kur'an'ı Kerim, namaz, veda hutbesi gibi.

Ahad hadis; mütevatir hadisin şartlarını taşımayan hadistir. Hadislerin büyük bir çoğunluğun ahad hadislerden oluşmaktadır.

Meşdur hadis; Başlangıçta ahad hadis özelliği taşırken, daha sonraki nesillerde tevatür derecesine ulaşan hadisler vardır. Bu hadislere "meşhur hadisler" denir. Meşhur hadisleri her nesilden en az iki ravinin nakletmesi gerekmektedir.

Sıhhat ve hüküm açısından hadis çeşitleri
 • Sahih Hadis
 • Hasen Hadis
 • Zayıf Hadis
Hadislerin sıhhat ve hüküm açısından ahad hadisler üç kısma ayrılmaktadır: sahih, hasen, zayıf.

Adil ve zabt sahibi ravilerin ortak bir senedle rivayet ettikleri içinde şazz ve muallel olmayan hadise sahih hadis denir.

Hadislerin sıhhat açısından ikinci gruptaki hadisler hasen hadislerdir. Bu hadisler zabtı gevşek olan ravilerin muttasıl senedle rivayet ettikleri içinde şazz ve muallel olmayan hadislerdir.

Sahih hadis ve hasen hadisin şartlarını taşımayan hadisler "zayıf hadistir"

Hadislerde zayıflık sebebi
 • Senedde kopukluk bulunması
 • Ravide söz ve davranışlarında değişken bir halin bulunması

Hadis Çeşitleri Yorumları

İlk yorumu siz yapmak istermisiniz?

Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

Cümle Çeşitleri Nelerdir?

Cümle Çeşitleri Nelerdir?

Matkap Ucu Çeşitleri Nelerdir?

Matkap Ucu Çeşitleri Nelerdir?

Popüler İçerikler

Kas Çeşitleri Nelerdir?

Kas Çeşitleri Nelerdir?

Editörün Seçtiği

İlginizi Çekebilir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Doğum Çeşitleri Nelerdir?

Doğum Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

Sehpa Çeşitleri Nelerdir?

Sehpa Çeşitleri Nelerdir?

Yemek Çeşitleri Nelerdir?

Yemek Çeşitleri Nelerdir?

Meze Çeşitleri Nelerdir?

Meze Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Kurabiye Çeşitleri Nelerdir?

Kurabiye Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Rüzgar Çeşitleri Nelerdir?

Rüzgar Çeşitleri Nelerdir?

Güncel

Sanat Çeşitleri Nelerdir?

Sanat Çeşitleri Nelerdir?

Roman Çeşitleri Nelerdir?

Roman Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Kaynak Çeşitleri Nelerdir?

Eşeysiz Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Eşeysiz Üreme Çeşitleri Nelerdir?

Baharat Çeşitleri Nelerdir?

Baharat Çeşitleri Nelerdir?

Askı Çeşitleri Nelerdir?

Askı Çeşitleri Nelerdir?

Döner Çeşitleri Nelerdir?

Döner Çeşitleri Nelerdir?

Gül Çeşitleri Nelerdir?

Gül Çeşitleri Nelerdir?

Vantilatör Çeşitleri Nelerdir?

Vantilatör Çeşitleri Nelerdir?

Güvercin Çeşitleri Nelerdir?

Güvercin Çeşitleri Nelerdir?

Zeytin Çeşitleri Nelerdir?

Zeytin Çeşitleri Nelerdir?

Kablo Çeşitleri Nelerdir?

Kablo Çeşitleri Nelerdir?

Bağ Çeşitleri Nelerdir?

Bağ Çeşitleri Nelerdir?

İtalyan Makarna Çeşitleri Nelerdir?

İtalyan Makarna Çeşitleri Nelerdir?

Çorba Çeşitleri Nelerdir?

Çorba Çeşitleri Nelerdir?

Fırın Çeşitleri Nelerdir?

Fırın Çeşitleri Nelerdir?

Salon Çiçekleri Çeşitleri Nelerdir?

Salon Çiçekleri Çeşitleri Nelerdir?

Elma Çeşitleri Nelerdir?

Elma Çeşitleri Nelerdir?

Mantar Çeşitleri Nelerdir?

Mantar Çeşitleri Nelerdir?

Likit Çeşitleri Nelerdir?

Likit Çeşitleri Nelerdir?

Müze Çeşitleri Nelerdir?

Müze Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Namaz Çeşitleri Nelerdir?

Instagram

 • galeri1
 • galeri2
 • galeri3
 • galeri4
 • galeri5
 • galeri6